EVOLUCIÓ DEL PREU M2 DEL LLOGUER

Barcelona

Mapa

Barcelona

En només quatre anys, el preu dels lloguers a Barcelona s’ha disparat i ha passat d’11’08 a 15’25€ el metre quadrat. Per un pis de 70 metres, això significa un augment de pràcticament 300€ en el lloguer mensual. Aquest increment es produeix als 10 districtes de la ciutat, tot i que a Sant Martí, Ciutat Vella i Eixample és on resulta més significatiu. En només 6 mesos, el preu dels lloguers ha augmentat un 9% a la ciutat.

Dades

El dret a l'habitatge és una de les prioritats d’aquesta ciutat Ada Colau, maig del 2015

VALORACIÓ

COST MITJÀ DELS LLOGUERS

Barcelona

Mapa

Barcelona

En només quatre anys, el cost mitjà dels lloguers a Barcelona ha crescut en més de 100€, de 681 a 786€. Barcelona ha superat el nivell de preus que tenia en plena bombolla immobiliària. Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts i l’Eixample són els tres districte amb un cost mitjà del lloguer més alt.

Dades

El dret a l'habitatge és una de les prioritats d’aquesta ciutat Ada Colau, maig del 2015

VALORACIÓ

% DE LA RENDA DESTINADA A PAGAR EL LLOGUER

Barcelona

Mapa

Barcelona

L’any 2015, les famílies de Barcelona havien de destinar de mitjana un 44’6% de la renda familiar a pagar el lloguer. Aquesta xifra és un 2% més elevada que el 2014, i s’espera que les dades del 2016 siguin encara superiors. Nou Barris (58’5%), Sant Andreu (50’9%) i Sant Martí (49’1%) són els que han de fer un major esforç per pagar el lloguer. En set dels deu districtes la xifra ha crescut en comparació amb el 2014.

Dades

El dret a l'habitatge és una de les prioritats d’aquesta ciutat Ada Colau, maig del 2015

VALORACIÓ

HABITATGES PROTEGITS INICIATS A BARCELONA

Barcelona

Mapa

Barcelona

El primer semestre del 2016 es van iniciar a Barcelona 93 habitatges protegits. És la xifra més baixa dels darrers anys, i deu vegades inferior als pisos socials que es van iniciar durant l’any 2010 (893). Així, de gener a juny de l’any passat, es van posar en marxa 46 habitatges a Sant Andreu, 34 a Les Corts i 13 a Nou Barris. En els set districtes restants no s’hi va fer cap actuació.

Dades

Crearem 8.000 nous pisos de lloguer social Ada Colau, maig del 2015

VALORACIÓ

HABITATGES PROTEGITS ACABATS A BARCELONA

Barcelona

Mapa

Barcelona

El primer semestre del 2016 es van finalitzar a Barcelona un total de 133 habitatges protegits. Entre el 2011 i el 2015, de mitjana se’n van construir 598 cada any. Entre gener i juny de l’any passat, només es van finalitzar pisos socials a Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Andreu. Als set districtes restants no s’hi va fer cap actuació.

Dades

Crearem 8.000 nous pisos de lloguer social Ada Colau, maig del 2015

VALORACIÓ

COM AFECTEN ELS PISOS TURÍSTICS IL·LEGALS

L’auge dels pisos turístics il·legals ha sigut una de les causes que ha fet disminuir l’oferta de lloguer a la ciutat i, en conseqüència, ha suposat un encariment dels preus. Segons dades del portal insideairbnb.com, els anys 2015 i 2016 el número de pisos turístics il·legals a Barcelona se situava al voltant dels 15.000. Actualment, estaríem parlant d’uns 23.000 anuncis en webs de lloguer turístic. Al mateix temps, el 2015 el número de contractes de lloguer va disminuir un 9’3% respecte del 2014, i les xifres fins al 3r trimestre fan preveure un percentatge similar per al 2016.

Dades

Posarem en marxa un pla de xoc contra els pisos turístics il·legals Programa electoral de Barcelona en Comú

VALORACIÓ

Quanta gent ha de marxar de casaper culpa del lloguer?

L'increment del preu del lloguer ha provocat que moltes famílies hagin hagut d'abandonar casa seva o s'estiguin plantejant fer-ho. Viure a Barcelona cada cop és més car, i això provoca que molts barris de la ciutat es buidin de veïns i veïnes. Recollim en un mapa tots aquests casos.

Dades