EVOLUCIÓ DEL PREU M2 DEL LLOGUER

Barcelona

Mapa

Barcelona

Des del segon trimestre del 2015, el preu dels nous lloguers a Barcelona ha passat de 13'2 a 18'3€/m2. Per un pis de 60 metres, això suposa passar de pagar 792€ a 1.098€ per un lloguer a la ciutat. Ciutat Vella s'ha convertit en el districte amb uns preus més alts de tota la ciutat, amb un lloguer que puja fins al 19'8€/m2.

Dades

El dret a l'habitatge és una de les prioritats d’aquesta ciutat Ada Colau, maig del 2015

VALORACIÓ

COST MITJÀ DELS LLOGUERS

Barcelona

Mapa

Barcelona

Des del 2014, el cost mitjà dels lloguers a Barcelona ha crescut gairebé un 20%, i l'últim trimestre del 2017 es situava en els 821€. Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts i l'Eixample tenen lloguers de mitjana superiors als 1.000€.

Dades

El dret a l'habitatge és una de les prioritats d’aquesta ciutat Ada Colau, maig del 2015

VALORACIÓ

HABITATGES PROTEGITS INICIATS A BARCELONA

Barcelona

Mapa

Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona va iniciar en tot el 2017 un total de 274 habitatges protegits, una de les xifres més baixes dels darrers anys. Els dos anys sencers de govern d'Ada Colau, el número total d'habitatges iniciats és de 367, i en 6 dels 10 districtes de la ciutat el govern municipal no ha fet cap actuació.

Dades

Crearem 8.000 nous pisos de lloguer social Ada Colau, maig del 2015

VALORACIÓ

HABITATGES PROTEGITS ACABATS A BARCELONA

Barcelona

Mapa

Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona va finalitzar el 2017 un total de 454 habitatges protegits. D'aquests, però, només 207 són pisos socials. La resta són per a promocions d'afectats urbanístics o cohabitatge. Durant el mandat de Colau s'han acabat poc més de 800 habitatges protegits, molt lluny dels 8.000 pisos socials que va prometre Colau en campanya.

Dades

Crearem 8.000 nous pisos de lloguer social Ada Colau, maig del 2015

VALORACIÓ

% DE LA RENDA DESTINADA A PAGAR EL LLOGUER

Barcelona

Mapa

Barcelona

L’any 2015, les famílies de Barcelona havien de destinar de mitjana un 44’6% de la renda familiar a pagar el lloguer. Aquesta xifra és un 2% més elevada que el 2014, i s’espera que les dades del 2016 siguin encara superiors. Nou Barris (58’5%), Sant Andreu (50’9%) i Sant Martí (49’1%) són els que han de fer un major esforç per pagar el lloguer. En set dels deu districtes la xifra ha crescut en comparació amb el 2014.

Dades

El dret a l'habitatge és una de les prioritats d’aquesta ciutat Ada Colau, maig del 2015

VALORACIÓ

COM AFECTEN ELS PISOS TURÍSTICS IL·LEGALS

L’auge dels pisos turístics il·legals ha sigut una de les causes que ha fet disminuir l’oferta de lloguer a la ciutat i, en conseqüència, ha suposat un encariment dels preus. Segons dades del portal insideairbnb.com, els anys 2015 i 2016 el número de pisos turístics il·legals a Barcelona se situava al voltant dels 15.000. Actualment, estaríem parlant d’uns 23.000 anuncis en webs de lloguer turístic. Al mateix temps, el 2015 el número de contractes de lloguer va disminuir un 9’3% respecte del 2014, i les xifres fins al 3r trimestre fan preveure un percentatge similar per al 2016.

Dades

Posarem en marxa un pla de xoc contra els pisos turístics il·legals Programa electoral de Barcelona en Comú

VALORACIÓ

Quanta gent ha de marxar de casaper culpa del lloguer?

L'increment del preu del lloguer ha provocat que moltes famílies hagin hagut d'abandonar casa seva o s'estiguin plantejant fer-ho. Viure a Barcelona cada cop és més car, i això provoca que molts barris de la ciutat es buidin de veïns i veïnes. Recollim en un mapa tots aquests casos.

Dades